Klubbens standar har utförts av konstnären Gunnar Nylund som kanske är mera känd som konstnärlig ledare på Rörstrand och upphovsman till stengodsets popularitet. Standaret symboliserar det skånska landskapet med sockerbeta, pileträd, åker samt närheten till Danmark och svanarna i Öresund.

Burlöv-Karstorps Rotary Club chartrades den 6:e april 1984 i Burlövs gamla kyrka av guvernören Tore Wrangborg (Ystad). Charterpresident var Nils-Eric Nertlinge och charterfesten avhölls på Teaterrestaurangen i Malmö.

Redan 1984 beslutade klubben att inrätta en kulturstipendiefond. Fondens ändamål är att främja utbildning eller förkovran på det kulturella området, företrädesvis inom musik, litteratur och teater genom utgivande av stipendier. Fonden ger för närvarande en avkastning som gör det möjligt för klubben att årligen dela ut upp till 10 000 kronor.

Den 30.6 2007 blev klubben den första i Skandinavien som har 100% Paul Harris Fellows (PHF) i medlemskadern.

I samband med klubbens 25-årsjubileum den 25.4 2009 utdelades utmärkelsen PHF med safir till alla medlemmar. Detta betydde ett tillskott på ytterligare 50.000 USD till Rotary Foundation. På klubbens uttryckliga önskan kommer 25.000 av dessa att öronmärkas för Polio Plus som är Rotarys program för att utrota Polio i hela världen.

Totalt har klubben under sina verksamhetsår delat ut 130 PHF, vilket betyder ett bidrag till Rotary Foundation på 130.000 USD.

Klubbens motto är "Tag Rotary på allvar, men inte för allvarligt". Vidare är hög närvaro ett adelsmärke för klubben.